Mütəxəssislər

Hal-hazırda biz bir sıra həkimlərlə əməkdaşlıq edirik və gələcək üçün çox maraqlı planlarımız var.

Салех Сафаралиев

İş təcrübəsi: 26 Год

İxtisas: Terapevt

Dil biliyi: Азербайджанский, русский, турецкий

Данные:

Учился в Лечебно-профилактическом факультете Азербайджанского Медицинского Университета по специальности Лечебное дело. МВД - Стажировка по специальности «Общая хирургия» в Военном госпитале Внутренних войск. Проходил регулярные стажировки в Военно-медицинской академии Гюльхане в Турецкой Республике. Он специалист с опытом практической медицины, организации здравоохранения и медицинского образования. У него много достижений в области семейной медицины и хирургии.

Səlimə Əzizova

İş təcrübəsi: 25 Год

İxtisas: Pediatr

Dil biliyi:

Azәrbaycan Tibb Universiteti Pediatriya fakültәsində təhsil alıb. 7 №-li  Uşaq Yoluxucu Xәstәxanasında pediatriya üzrә internatura keçmişdir. Təhsilini bitirdikdәn sonra pediatriyanın müxtәlif sahәlərindә çalışmış, xüsusən, peyvəndlənmə və yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası istiqamətində geniş təcrübə toplamışdır.  Pediatriyanın müasir nәzәri vә praktiki üsullarına yüksәk sәviyyәdә yiyәlәnmiş vә hәkimlik fәaliyyәtindә uğurla tәtbiq etməkdədir.

Ильгар Керимов

İş təcrübəsi: 20 Год

İxtisas: Psixoloq

Dil biliyi: Азербайджансикй, Русский

Данные:

Юрист с высшим образованием. Работает психологом около 15 лет. Он преподавал в различных психологических центрах и повышал свои профессиональные знания по этой специальности. За время своей деятельности он участвовал в проектах психологического сопровождения и психологической поддержки, организованных Фондом Гейдара Алиева, Институтом международных отношений США и Международным комитетом Красного Креста и Красного Полумесяца. Специалист с большим опытом проведения групповых и индивидуальных психологических тренингов и занятий.

Физули Сафаров

İş təcrübəsi: 15 Год

İxtisas: Terapevt

Dil biliyi: Азербайджанский , турецкий

Данные:

Окончил лечебно-профилактический факультет Азербайджанского Медицинского Университета по специальности «Лечебное дело». Прошла интернатуру в Городской клинической больнице № 3 города Баку по специальности «терапевт». Он получил медицинское образование в таких странах, как Азербайджан и Турция, и улучшил свои знания, особенно в области эндокринологии. Он принимал участие в различных конференциях и семинарах и имеет большой опыт оказания дистанционных медицинских консультационных услуг.

Surə Quliyeva

İş təcrübəsi: 15 Год

İxtisas: Pediatr

Dil biliyi:

Azәrbaycan Tibb Universiteti “Pediatriya” fakültәsi, “Pediatr “ ixtisası üzrə təhsil alıb. Bakı şәhәri, Respublika Uşaq Klinik Xәstәxanasında  “Oftalmologiya” üzrә internatura keçmişdir. Azərbaycan və  Türkiyə Respublikasında tibbi təhsil alıb və biliklərini təkmilləşdirib. Müxtəlif konfrans və seminarlarda iştirak etmiş, tibbi telekomunikasiya xidmәtlәrinin göstәrilmәsindә geniş tәcrübәyә malikdir. Beynəlxalq və ölkədaxili tibbi simpoziumlarda mütəmadi iştirak edir.

Ceyhun Abuzərov

İş təcrübəsi: 27 Год

İxtisas: Terapevt

Dil biliyi:

Haqqında:
Azәrbaycan Tibb Universiteti "Müalicә-proflaktika" fakültәsi, “Müalicә işi“ ixtisası üzrə təhsil alıb. Bakı şәhәri, 6 №-li Şәhәr Klinik Xәstәxanasında “Terapevt” ixtisası üzrә internatura keçib. Xarici ölkәlәrdә vә ölkә daxilindә dәfәlәrlә ixtisasartırma kurslarında, tibbi simpozium və seminarlarda iştirak etmişdir. Dövlәt vә özәl tibb sektorlarının bir çox klinikalarda iş təcrübəsinə malikdir.

Исмаилов Рамиль

İş təcrübəsi: 21 Год

İxtisas: Terapevt

Dil biliyi: Азербайджанский

Данные:

Учился в Лечебно-профилактическом факультете Азербайджанского Медицинского Университета по специальности Лечебное дело. Проходил интернатуру в Баку, 4 Городская Клиническая Больница по специальности «Терапевт». Принимал участие в регулярных курсах подготовки по «Кардиологии» в Военно-медицинской академии «Гюльхане» Турецкой Республики. Он участвовал в учебных курсах и обмене опытом в зарубежных странах и внутри страны. Он является членом «Азербайджанского общества кардиологов».